Scopul disciplinei Batrahologie și Herpetologie

Scopul disciplinei „Batrahologie și Herpetologie” este de a obține cunoștințe de bază despre morfologia, anatomia, ecologia și originea amfibienilor și reptilelor, de a studia bazele taxonomiei și de a obține cunoștințe despre aspectele științifice și aplicative ale utilizării acestei științifice. disciplina.

În procesul de studiu al disciplinei, studenții rezolvă următoarele sarcini:

  1. Studierea problemelor de morfologie, anatomie și ecologie a amfibienilor și reptilelor.
  2. Să studieze originea și evoluția amfibienilor și reptilelor.
  3. Luați în considerare compoziția de specii a diferitelor grupuri sistematice de amfibieni și reptile.
  4. Arătați importanța luării în considerare a herpetofaunei din punctul de vedere al studierii și protejării diversității speciilor de animale.

Complexul educațional și metodic „Batrahologie și herpetologie” îndeplinește cerințele standardului educațional de stat federal al învățământului profesional superior.

Pentru dezvoltarea cu succes a disciplinei, sunt necesare cunoștințe de bază de zoologie, ecologie, geografie și teoria evoluției.

Pentru dezvoltarea cu succes a acestei discipline este necesar studiul prealabil al următoarelor module: botanică, zoologie, ecologie și management de mediu; teoria evolutiei, stiintele pamantului.

Cerințe pentru rezultatele stăpânirii disciplinei.

Procesul de studiere a disciplinei are ca scop formarea următoarelor competențe:

  • înțelege problemele moderne de biologie și folosește idei biologice fundamentale din domeniul activității profesionale pentru a stabili și rezolva probleme noi - PC 1;
  • cunoaște și folosește teoriile, conceptele și principiile de bază în domeniul de activitate ales, este capabil de gândire sistemică - PC 2.

Ca urmare a stăpânirii disciplinei, studentul trebuie:

  • Cunoașteți: taxonomia clasei Amfibieni și a clasei Reptile.
  • Să fie capabil: să demonstreze conceptele de bază ale batracologiei și herpetologiei, să le aplice în practică, să analizeze critic informațiile primite și să prezinte rezultatele cercetărilor.
  • Posedă: abilități de cercetare, predare a batracologiei și herpetologiei, precum și a conducerii discuțiilor.