Legislația din România

Bufo-viridis

La capitolul Legislație, țara noastră se bazează (mai mult sau mai puțin) pe următoarele legi:

1. Legea 13 din 1993 prin care România ratifică Convenţia de la Berna (ANEXA 2 – specii de faună strict protejate; ANEXA 3 – specii de faună protejate);

2. Directiva Europeana 92/43/EEC (ANEXA II – Specii de animale de interes comunitar a căror conservare necesită desemnarea unor arii speciale de conservare; ANEXA IV – Specii de animale de importanță comunitară care necesită protecție strictă; ANEXA V – Specii de animale de importanță comunitară a căror prelevare în natură și exploatare pot face obiectul unor măsuri de gestionare);

3. Legea nr. 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (ANEXA 3 – Specii de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică; ANEXA 4 – Specii de animale care necesită o protecţie strictă; ANEXA 5 – Specii de animale de interes comunitar ale căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management);

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări ulterioare (ANEXA 3 – Specii de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare; ANEXA 4 A – Specii de interes comunitar – Specii de animale care necesită o protecţie strictă; ANEXA 4 B – Specii de interes naţional – Specii de animale care necesită o protecţie strictă; ANEXA 5 A – Specii de interes comunitar – Specii de animale de interes comunitar).

Situația speciilor de amfibieni și reptile, conform acestor legi este următoarea:

legislatie-legenda

Amfibienii-din-Romania

Reptile-din-Romania

Situația herpetofaunei din țara nostră este una extrem de îngrijorătoare:

- 3 taxoni sunt pe cale de dispariție

- 13 taxoni sunt amenințați cu dispariția

- 16 taxoni sunt vulnerabili

- 7 taxoni sunt aproape amenințați

- 9 taxoni sunt neevaluați