List of publications – Ion Eduard Fuhn

Fuhn

With a vast universal culture, Ion Eduard Fuhn was a passionate and distinguished biologist, the best specialist in amphibians and reptiles in our country. In his career as a researcher he conducted a continuous scientific activity in the field of herpetology and arachnology, thus publishing over 80 works which are very valuable to science. These works are listed below in chronological order:

1932 – Herpetologisches aus Bukarest, Bl. Aqu. Terr. 19, 4: 315-316.

1939Triturus montandoni (Boul.), der Karpathenmolch, Bl. Woch. Aqu. Terr., 38: 589-590.

1940 – Regelwidrige Beschuppung des Pileus bei Lacerta muralis muralis. Woch. Aqu. Terr. 23: 331-332.

1940 – Notes herpetologiques. C. R. Inst. Sci. Roumanie. 4,1: 41-43.

1950 – Acvariul de apă dulce. Îndreptar pentru ținerea în captivitate a peștilor, amfibiilor și a altor animale acvatice, Natura 2: 83-95; 2; 3.

1951 – Terariul. Îndreptar pentru ținerea în captivitate a șopârlelor și a șerpilor din țara noastră. Natura 2 : 96; 5/6: 127-135.

1951 – Contribuții la sistematica salamîzdrelor din RPR. I. Ste. Strudiul cîtorva populații de Triturus vulgaris L. Bul. Șt. Acad. RPR. șt. boil. 3,3: 501-512.

1952 – Über einige Besonderheiten des Teichmoloches în Rumänien und in der Türkei. Mitt. Nat. Vorgesch. Magdeburg 3,13:89-96 (în colaborare cu G.E. Freytag).

1952 – Notă aspura herpetofaunei Dobrogei. Natura 4,6:79-80.

1953 – Note herpetologice. Zlatna, Cumpăna-Argeș. Natura, 6:177.

1953 – Contribuții la cunoașterea Salamîzdrelor de apă (tritonilor) din RPR. II. Studiul subspeciilor și varietăților de Triturus cristatus Laur. Bul. ști. Acad. RPR. Boil. 5,3: 625-640.

1955 – Notă asupra specie Lacerta t. taurica Pall. Din Dobrogea. Bul. ști. Acad. RPR. Biol. 7,4:1081-1095.

1956 – Noi date despre prezența broaștei de mlaștină Rana arvalis arvalis Nilss. În RPR. Com. Acad. RPR 6,2: 297-304.

1956 – Contribuții la cunoașterea gișterilor din RPR. I. Gușterul vărgat – Lacerta trilineata media Lantz & Cyren în RPR. Bul. ști. Acad. RPR. Boil. 8,2:469-482.

1956 – Sînt păsările ihtiofage dăunătoare?, Ocrotirea Naturii, 2:185.

1956 – Broaștele țestoase de uscat – un monument al naturii, Ocrotirea Naturii, 2:178-180.

1957 – Linné – precursor al taxonomiei modern. Natura 4: 127-131.

1959 – Contribution a la systematique et a l’ecologie des lacertides de la RPR. II. Le lézard vert des bois Lacerta viridis viridis Laur. Ann. Sci. Univ. Jassy 5:61-80 (în colaborare cu Șt. Vancea).

1959 – Studien an Lacerta trilineata aus Rumänien mit Beschreibung einer neuen Unterart. Senck. Biol. 40,1/2: 25-42 (în colaborare cu R. Mertens).

1959 – Das vorkommen von Lacerta viridis meridionalis in Rumänien. Senck. Biol. 40,3/4: 121-126 (în colaborare cu R. Mentens).

1960 – Verbreitung und Verwandtschaftsbeziehungen von Triturus vulgaris ampelensis Fuhn. Zool. Anz. 165,1/2: 54-58.

1960 – Amphibia. Fauna RPR. Vol. 14, fascicolul 1:1-288.

1961 – Taxonomische und oekologische Studien an Triturus cristatus in Rumänien. Zool. Anz. 166, 5/6: 159-163 (în colaborare cu G.E. Freytag).

1961 – Die systematische Stellung der rumänischen Blindschleiche (Anguis fragilis). Zool. Beitr. Berlin. 6,3: 377-78.

1961 – Reptilia. Fauna RPR. Vol.14, fascicolul 2: 1-352 (în colaborare cu Șt. Vancea).

1962 – Une araignée mygalomorphe rare, nouvelle pour la Roumanie – Nemesia radiate (Ctenizidae). Bull. Soc. Hist. Natt. Toulouse 97, 3/4: 359-368 (în colaboorare cu A. Cohen).

1962 – Die Variabilität der Blindschleichen in Rumänien. Zool. Anz. 169,11/12: 460-466 (în colaborare cu B. Strugren ș.a.).

1962Lacerta praticola Lantz & Cyren în Dobrogea. Natura. 5: 39-41 (în colaborare cu M. Harsu).

1962 – Étude eidonomique et taxonomique de la grenouille oxiryne (Rana arvalis Nilss.) de Roumanie. Acta Soc. Zool. Bohemoslov. 26, 4: 352-364.

1963 – Păianjeni veninoși în fauna țării noastre, Latrodeotus tredecimguttatus Rossi. Microbiol. Parazit. Epidem. 8, 3: 231-236 (în colaborare cu I. Vintila ș.a.).

1963 – The Aquarium bobby in Rumania. Trop. Fish Hobb, august: 28-37.

1963 – Beobachtungen über Amphibien und Reptilienbastarde in freier Wildbahn.Acta Soc. Zool. Bohemoslov, 27, 1: 70-73.

1963 – Sur un nouveau cas de neotenie en masse du Triton vulgarire (Triturus v. vulgaris L.) Acta Soc. Zool. Bohemoslov, 27, 1: 62-69.

1963 – Tritonul carpatic (Triturus montandoni Boul.) în munții Făgărașului. Natura 1: 78-79.

1963 – Cercetări asupra hranei broaștei de lac (Rana ridibunda Pall.) din rezervația naturală “1 mai” (Reg. Crișana). Stud. Cercet. Iași. 14, 1: 193-211 (în colaborare cu Fl. Niculescu).

1964 – Situația faunei herpetologice din țara noastră și ocrotirea ei. Ocrotirea Naturii, 8, 2: 231-248.

1964 – Die innerartliche Gliederung der Zauneidechse (Lacerta agilis) in  Rumänien (Reptilia, Lacertidae). Senck. Biol. 45, 3/4: 469-489 (în colaborare cu Șt. Vancea).

1964Ablepharus anselli Fitzsimons 1955, systeme d’Ablepharus tancredii Boulanger 1909. Doriana. Genova, 3, 150: 1-3.

1966 – Observații asupra variabilității peștelui auriu, Carassius auratus, din Grădina Botanică. Bulet. Grăd. Bot. București. 1964-1965:87-89 (în colaborare cu Gr. Margarit).

1966 – Văduva neagră – Latrodectus mactans tredecimguttatus (Rossi, 1760) pe insula Polina. Ocrotirea Naturii 10, 1:77-81.

1967 – Observations sur le polymorphisme et la prolificité chez une population de Lacerta agilis chersonensis (Andrz.) Rev. Biol. 12, 4:229-232.

1967 – Studien über die innerartliche Gliederung von Nemesia pannonica Herman. 1879 (Araneae, Mygalomorphae, Ctenizidae) Seneck. Biol. 48, 4: 295-300 (în colaborare cu Anton Polenec).

1967 – Pseudomonia – eine neue monotypische Gattung aus Sudostaustralien (Ablepharus/ Emoa/ spenceri Lucas & frost, 1894) Zool. Anz. 179 (3/4): 243-247.

1967 – Arahnide din Parcul Național Retezat, Ocrotirea Naturii 11 (1): 98-99.

1988 – O importantă problemă de ocrotirea naturii: modificarea ecosistemelor autohtone prin introducerea de specii străine de plante și animale, Ocrotirea Naturii 12 (2): 227-230.

1969 – Aranee colectate din Transilvania, Banat și Crișana (Col. B. Kis, 1962-1965). Com. Zool. Soc. șt. biol. RSR 8: 75-82 (în colaborare cu Fl. Niculescu).

1969 – Aranee colectate din pădurea Hagieni (Dobrogea), Ocrotirea Naturii 13 (1): 165-174 (în colaborare cu Cl. Oltean).

1969 – The polyphyletic origin of the genus Ablepharus (Reptilia, Scincidae): a case of paralell evolution. Zt. Zool. System. Evolutionsforch. 7(1): 67-76.

1969 – Broaște, șerpi, șopârle. Ed. Științ.: 1-209.

1969 – Revision and redefinition of the genus Ablepharus Lichtenstine, 1823 (Reptilia, Scincidae). Rev. Roum. Biol. Zool. 14 (1): 23-41.

1970 – Amfibii și Reptile din zona viitorului lac de baraj de la Porțile de Fier. Stud. Cerc. Acad. RSR. Biol. Zool. 22(4): 321-331.

1970 – Aranee din zona viitorului lac de baraj de la Porțile de Fier. Stud. Cerc. Acad. RSR. Biol. Zool. 22 (5): 413-419 (în colaborare cu Fl. Niculescu-Burlacu).

1970 – Über die Unterarten von Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de St. Vicent, 1833)/ Sauria, Scincidae/ Act. Soc. Zool. Bohemoslov. 34 (1): 9-17.

1970 – Lista Araneelor din România. Stud. Com. Bacău: 157-196 (în colaborare cu Cl. Oltean).

1970 – Asupra structurii și dinamicii unor populații de Bombina variegata variegata (Linnaeus, 1758) (Amphibia, Discoglossidae) Com. Zool. Soc. ști. Biol. 9: 249-264.

1970 – Aspecte ale situației actuale a faunei din rezervația Pădurea Hagieni, jud. Constanța. Ocrotirea Naturii. 14 (1): 65-68.

1970 – Étude systématique et phylogénétique des lygosomines de l’Afrique (Reptilia, Sauria, Scincidae) I. Les especes attribuées au genre Ablepharus. Rev. Roum. Biol. 15(6): 379-393.

1971 – Fam. Lycosidae (Arachnida). Fauna RSR 5(3): 1-250.

1971 – Amfibii și Reptile din Delta Dunării. Peuce II: 373-378.

1971 – Aranee din Delta Dunării și Razelm. Peuce I: 365-368.

1971 – Glattechsen und Schlangenechsen, Cap. 10 in Grzimek’s Tierleben 6: 246-266.

1971 – Să ocrotim peisajul natural al coastei Mării Negre. Ocrotirea Naturii 1: 67-69.

1972 – O țestoasă nouă pentru fauna paleoherpetologică a României: Testudo kalksburgensis Toula, 1896 (Dealul Viilor, Oradea). Cent. Muz. Orăd. Muz. Țara Criș.: 667-672 (în colaborare cu T. Jurcsak).

1972 – Révision du phyllum forestier du genre Panaspis Cope. Rev. Roum. Biol. 17(4): 257-270.

1972 – Atlas of the „Iron Gates”. Ed. Acad. RSR, Amphibia, Reptilia.

1973 – Anure din N’zérékoré (Guineea). St. Cerc. Biol. Zool. Acad. RSR 25(6): 511-517 (în colaborare cu L. Macea).

1974 – Cercetări sinecologice asupra epigaionului Feței Retezatului. Sargetia. Act. Mus. Devensis 10: 137-155.

1974 – Probleme de ocrotirea naturii în județul Constanța. Ocrotirea Naturii 18 (2): 167-173.

1975 – Arachnida, Aranei. Fauna. Grupul de ceret. Complexe „Porțile de Fier”, Acad. RSR, ser.monogr.: 47-54.

1975 – Amfibii și Reptile. Fauna. Grupul de ceret. Complexe „Porțile de Fier”, Acad. RSR ser.monogr.: 301-303.

1975 – Une population hybridogène Triturus vulgaris vulgarisTriturus montandoni du lac Crăcurele (Mt. Nemira départ. Bacău), St. Com Muz. St.Nat. Bacău: 225-236 (în colaborare cu C. Șova și Margareta Dumitrescu).

1975 – Genocid împotriva broaștei roșii de munte (Rana temporaria), Ocrotirea Naturii.

1976 – Colonizarea fazanilor, o primejdie pentru fauna autohtonă, Ocrotirea Naturii 20(1): 49-50.

1977 – Situația actuală a rezervației naturale Pădurea Hagieni, Ocrot. Nat. Med. Înconj. 21(2): 103-110 (în colaborare cu I. Cristurean).

1980 – Vipera de stepă (Vipera ursinii) și necesitatea ocrotirii ei. Ocrot. Nat. Med. Înconj. 24(1): 49-51 (în colaborare cu Șt. Vancea și M. Borcea).

1980 – Parcul Național Abruzzo, Ocrot. Nat. Med. Înconj. 24(1): 68-69.

1980 – Die Ausoreitung des Alpenseglers (Apus melba) în Rumänien. Verh. Orn. Ges. Bayern 23: 365-370 (în colaborare cu I. Cristurean).

1980 – Aranei, în Fauna ilustrată a RSR, 1.

1981 – Amfibii, în Fauna ilustrată a RSR, 2.

1981 – Reptile, în Fauna ilustrată a RSR, 2.

1981 – Rare and endangered amphibians and reptiles in Romania, proposals for conservation. Abstract of the SEH-Meeting, Vienna.

1982 – L’étude morphologique des populations de Vipera berus du Plateau Central, Moldave des Carpates Orientales et de Transylvanie. Vertcbr. Hungarica 21: 244-250 (în colaborare cu Șt. Vancea și Margareta Borcea).

1983 – Aspecte ale ocrotirii naturii în Elveția. Ocrot. Nat. Med. Înconj. 26(1).

1983 – Nouvelle liste des Salticidae (Aranei) de Roumanie. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, vol. 24: 15-17.

1984 – Contributions à la systématique et à la biologie du genre Pseudicius Simon, 1885 (Araneae, Salticidae) de Roumanie. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, vol. 25: 52-57 (în colaborare cu V. Gherasim).

1985 – Systématique et répartition de Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) en Roumanie. Amphibia-Reptilia, Bijderagen tot de Dierkunde 55(2): 233-241, Amsterdam. (Șt. Vancea, H. Saint Girons, I.E. Fuhn et B. Strugren).

1986 – Melanism și anomalii ale folidozei la un exemplar de Vipera ammodytes ammodytes (L., 1758) (Viperidae, Serpentes, Reptilia) din împrejurimile orașului Reșița. Acad. RSR. Stud. Cerc. Biol. Anim. 38 (1): 7-10.